שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

קט רגל קטן ניר עם – מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני

רשות מקומית

שער הנגב

מספר זיהוי

סוג מתקן

מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני

שם המתקן

קט רגל קטן ניר עם

יישוב

ניר עם

שכונה-רובע

רחוב

מספר בית

מספר המבנים

גוף מפעיל המתקן

קיבוץ ניר עם

טלפון איש קשר

דואר אלקטרוני

מספר מושבים

פנוי לפעילות

פתוח ללא הגבלה

גידור קיים

לא

תאורה קיימת

לא

נגישות לנכים

לא

חניה לרכבים

לא

מצב המתקן

תקין ופעיל

מתקן תקני לתחרויות

שימוש לתחרויות רשמיות

שנת הקמה

1980

בעלי המתקן

שער הנגב

משרת בית ספר