שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מגרש ספורט תיכון ג'ת – מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני

רשות מקומית

ג'ת

מספר זיהוי

סוג מתקן

מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני

שם המתקן

מגרש ספורט תיכון ג'ת

יישוב

ג'ת

שכונה-רובע

רחוב

מספר בית

מספר המבנים

גוף מפעיל המתקן

מועצה מקומית ג'ת

טלפון איש קשר

דואר אלקטרוני

מספר מושבים

פנוי לפעילות

בוקר בלבד

גידור קיים

כן

תאורה קיימת

כן

נגישות לנכים

כן

חניה לרכבים

כן

מצב המתקן

תקין ופעיל

מתקן תקני לתחרויות

שימוש לתחרויות רשמיות

שנת הקמה

בעלי המתקן

ג'ת

משרת בית ספר

על יסודי תיכון ג'ת