שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מגרש מקורה אלזהרא – מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני

רשות מקומית

ג'ת

מספר זיהוי

סוג מתקן

מגרש ספורט במידות אחרות – לא תקני

שם המתקן

מגרש מקורה אלזהרא

יישוב

ג'ת

שכונה-רובע

רחוב

מספר בית

מספר המבנים

גוף מפעיל המתקן

מועצה מקומית ג'ת

טלפון איש קשר

דואר אלקטרוני

מספר מושבים

פנוי לפעילות

פתוח ללא הגבלה

גידור קיים

כן

תאורה קיימת

לא

נגישות לנכים

כן

חניה לרכבים

לא

מצב המתקן

פעיל וזקוק לשיפוץ

מתקן תקני לתחרויות

המתקן אינו עומד במידות התקניות לתחרויות

שימוש לתחרויות רשמיות

לא רלוונטי

שנת הקמה

בעלי המתקן

ג'ת

משרת בית ספר

יסודי אלזהרא