שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

זינמן – מגרש ספורט משולב – 43X32 מ'

רשות מקומית

דימונה

מספר זיהוי

סוג מתקן

מגרש ספורט משולב – 43X32 מ'

שם המתקן

זינמן

יישוב

שכונה-רובע

נאות קטיף

רחוב

העליה

מספר בית

מספר המבנים

1

גוף מפעיל המתקן

בי'ס זינמן

טלפון איש קשר

08-6563233

דואר אלקטרוני

מספר מושבים

400

פנוי לפעילות

פתוח ללא הגבלה

גידור קיים

כן

תאורה קיימת

כן

נגישות לנכים

כן

חניה לרכבים

כן

מצב המתקן

תקין ופעיל

מתקן תקני לתחרויות

המתקן אינו עומד במידות התקניות לתחרויות

שימוש לתחרויות רשמיות

אינו משמש לתחרויות רשמיות

שנת הקמה

1975

בעלי המתקן

דימונה

משרת בית ספר

בי'ס זינמן