שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

אולם מורשה בנות – אולם ספורט קטן – 20×10 מ'

רשות מקומית

פתח תקווה

מספר זיהוי

סוג מתקן

אולם ספורט קטן – 20x10 מ'

שם המתקן

אולם מורשה בנות

יישוב

שכונה-רובע

רחוב

מספר בית

מספר המבנים

גוף מפעיל המתקן

עיריית פתח תקווה

טלפון איש קשר

דואר אלקטרוני

מספר מושבים

פנוי לפעילות

אחה'צ ולילה

גידור קיים

לא

תאורה קיימת

לא

נגישות לנכים

לא

חניה לרכבים

לא

מצב המתקן

תקין ופעיל

מתקן תקני לתחרויות

שימוש לתחרויות רשמיות

שנת הקמה

בעלי המתקן

פתח תקווה

משרת בית ספר