שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

סמל עבירה 5910

מספר אישור

סמל עבירה

5910

תיאור עבירה

הולכת עדר בדרך

ניקוד

0

סעיף תקנה 1

138 א

תיאור חוק 1

תקנות התעבורה תשכ"א - 1961

סעיף תקנה 2

תיאור חוק 2

סעיף תקנה 3

תיאור חוק 3

סעיף תקנה 4

תיאור חוק 4

סעיף תקנה 5

תיאור חוק 5

סעיף תקנה 6

תיאור חוק 6

סעיף תקנה 7

תיאור חוק 7

סעיף תקנה 8

תיאור חוק 8

Publishers Miss Out on 79% of their Monetization Potential

According to Semrush research

As reported by them, Online Publishers that sell their ad space fulfill as little as 21% of their monetization potential. The average publisher website loses around 79% of their potential revenue from displaying third-party ads and does not maximize their user’s values, making 21 the loneliest number you can ever be in the realm of Online advertising.

Engage users with
customized video ad units

Maximize inventory
potential and increase
Average CPMs

Generate high quality data
and make your website’s
audience profitable

Aniview aims at providing a full ecosystem for serving video and video ads through its patented and innovative technology. Our goal is to change the video advertising landscape and have premium publishers, networks, and advertisers globally use our suite of products and enjoy an end-to-end solution. Our offering includes a reliable platform for video hosting and monetization (made up of an Ad server, Player, SDK and Marketplace) which allows our partners to widen the reach of their services with versatile and customizable marketing tools that suit their business needs.