שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מוזאון פתח תקוה לאמנות

שם מנהל המוזיאון

דרורית גור אריה

טלפון המוזיאון

03-9286300

כתובת המוזיאון

רח' ארלוזורוב 30, ת.ד. 1 פתח תקוה , 49100

דואר אלקטרוני