שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מוזאון נחום גוטמן לאמנות

שם מנהל המוזיאון

מוניקה לביא

טלפון המוזיאון

03-5108554

כתובת המוזיאון

רח' רוקח 21 נווה צדק ת"א 65148

דואר אלקטרוני

אתר אינטרנט