שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מוזאון לתרבות הבדואים במרכז ג'ו אלון

שם מנהל המוזיאון

אימי שופן

טלפון המוזיאון

08-9918597

כתובת המוזיאון

קבוץ להב 85335

דואר אלקטרוני

אתר אינטרנט