שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מוזאון לאמנות ישראלית רמת גן

שם מנהל המוזיאון

מאיר אהרונסון

טלפון המוזיאון

03-7521877

כתובת המוזיאון

רח' אבא הלל 146, רמת גן 52572

דואר אלקטרוני

אתר אינטרנט