שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

מוזאון הצייר משה קסטל

שם מנהל המוזיאון

אלי רז – מ.מ. מנכ"ל

טלפון המוזיאון

02-5357000

כתובת המוזיאון

כיכר המוזאון 1, מעלה אדומים

דואר אלקטרוני

אתר אינטרנט