שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

לשכת בריאות נפת השרון – נתניה

מספר אישור

שם הלשכה

לשכת בריאות נפת השרון - נתניה

כתובת

רחוב שד ויצמן 23, נתניה מיקוד: 4225010

טלפון

09-8300111

פקס

שעות פעילות

ימי א'-ה', 15:00-8:00 ימי ו', 12:00-8:00

הערות

שימו לב: יש לוודא שעות קבלה של המחלקה המבוקשת לפני ההגעה!

דואר אלקטרוני

שירותים לציבור

אימות חתימת רופא ישראלי לצורכי מסמכים בחו"ל, אישור למעבר בין קופות חולים ללא נוכחות המועמד למעבר, אשפוז קשישים במוסדות סיעודיים, השלמות חיסונים, חיסון למניעת כלבת לאחר פגיעת מבעל חיים, חיסון נגד כלבת לעובדי וטרינריה, חיסונים לנוסעים לחו"ל, חיסונים לסטודנטים למקצועות הרפואה והבריאות, מכשירי שיקום וניידות, מתן תעודת זכאות להירשם בקופת חולים עבור קטין בלתי מבוטח הנמצא בישראל, סיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בניידות, פניות ותלונות במזון, קבלת רישיון קבורה, תביעה לפיצוי נפגעי גזזת

שירותים לעסקים

חוות דעת לשם הוצאת היתר בניה, חוות דעת מקדמית על-פי חוק רישוי עסקים

שירותים ייחודיים