שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

לשכת בריאות מחוז צפון – נצרת עילית

מספר אישור

שם הלשכה

לשכת בריאות מחוז צפון - נצרת עילית

כתובת

רחוב המלאכה 3, נצרת עילית מיקוד: 1710602, ת"ד: 744

טלפון

04-6557888

פקס

04-6561465

שעות פעילות

הערות

שימו לב: יש לוודא שעות קבלה של המחלקה המבוקשת לפני ההגעה!

דואר אלקטרוני

שירותים לציבור

הוצאת צו לאשפוז פסיכאטרי כפוי, ועדה רפואית לניידות, סיוע ברכישת ציוד ראשוני למגורים לאוכלוסיית נפגעי נפש, פניות ותלונות במזון, שיקום בבריאות הנפש, תביעה לפיצוי נפגעי גזזת

שירותים לעסקים

היתר להשקיה בקולחים, הנפקת רישיונות/ היתרים לייצוא סמים/ חמורים פסיכותרפים/ חומרי מוצא, הנפקת רישיונות/היתרים לייבוא סמים / חומרים פסיכותרופיים / חומרי מוצא, חוות דעת לשם הוצאת היתר בניה, חוות דעת מקדמית על-פי חוק רישוי עסקים, רישיון יצרן

שירותים ייחודיים