שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ENERGY – חוצות היוצר 2 , אזה"ת דרומי אשקלון

מספר תחנה במנהל

3010

שם התחנה

ENERGY

חברה

נ.ג'אן בע"מ

מיקום

חוצות היוצר 2 , אזה"ת דרומי אשקלון

שם היישוב

אשקלון

שם הרשות

אשקלון

טלפון

08-6723623

פקס