שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תפן – א.ת. תפן לכיוון כפר ורדים

מספר תחנה במנהל

2472

שם התחנה

תפן

חברה

דור-אלון

מיקום

א.ת. תפן לכיוון כפר ורדים

שם היישוב

שם הרשות

תפן

טלפון

04-9872864

פקס