שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תפוז שדרות – רח' פריז 2 א.ת. שדרות

מספר תחנה במנהל

2901

שם התחנה

תפוז שדרות

חברה

תפוז

מיקום

רח' פריז 2 א.ת. שדרות

שם היישוב

שדרות

שם הרשות

שדרות

טלפון

08-6288444

פקס