שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תפוז שדרות הרכבת – מרכז מרכז מול תחנת רכבת שדרות

מספר תחנה במנהל

2955

שם התחנה

תפוז שדרות הרכבת

חברה

תפוז

מיקום

מרכז מרכז מול תחנת רכבת שדרות

שם היישוב

שדרות

שם הרשות

שדרות

טלפון

08-6288444

פקס