שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תפוז מבועים – כניסה למושב מבועים כביש 293

מספר תחנה במנהל

2960

שם התחנה

תפוז מבועים

חברה

תפוז

מיקום

כניסה למושב מבועים כביש 293

שם היישוב

מושב מבועים

שם הרשות

מרחבים

טלפון

08-6288444

פקס