שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תפוז באר שבע מרכז – חיים יחיל 18 באר שבע

מספר תחנה במנהל

2958

שם התחנה

תפוז באר שבע מרכז

חברה

תפוז

מיקום

חיים יחיל 18 באר שבע

שם היישוב

באר שבע

שם הרשות

באר שבע

טלפון

08-6288444

פקס