שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תל שבע – כניסה לישוב תל שבע

מספר תחנה במנהל

1606

שם התחנה

תל שבע

חברה

פז

מיקום

כניסה לישוב תל שבע

שם היישוב

תל שבע

שם הרשות

תל שבע

טלפון

08-6286774

פקס