שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תל מונד – תל מונד, דרך הראשונים, כניסה דרומית כביש 4

מספר תחנה במנהל

916

שם התחנה

תל מונד

חברה

סד"ש

מיקום

תל מונד, דרך הראשונים, כניסה דרומית כביש 4

שם היישוב

תל מונד

שם הרשות

תל מונד

טלפון

09-7963125

פקס