שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תחנת המרכז – ת.ד. 614 כפר מנדא 17907

מספר תחנה במנהל

2658

שם התחנה

תחנת המרכז

חברה

אחר עצמאי

מיקום

ת.ד. 614 כפר מנדא 17907

שם היישוב

שם הרשות

כפר מנדא

טלפון

04-9864124

פקס