שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תחנת דלק כפר יאסיף – בשארה חורי – כפר יסיף

מספר תחנה במנהל

2614

שם התחנה

תחנת דלק כפר יאסיף - בשארה חורי

חברה

רשת קרן אנרגיה

מיקום

כפר יסיף

שם היישוב

שם הרשות

כפר יסיף

טלפון

פקס