שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תחנת דלק יבילה, טורען – כפר נין

מספר תחנה במנהל

949

שם התחנה

תחנת דלק יבילה, טורען

חברה

רשת קרן אנרגיה

מיקום

כפר נין

שם היישוב

שם הרשות

כפר נין

טלפון

050-275234

פקס