שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תחנת דלק היצירה בע"מ (יעד) – רח' היצירה 1 רעננה

מספר תחנה במנהל

2664

שם התחנה

תחנת דלק היצירה בע"מ (יעד)

חברה

יעד

מיקום

רח' היצירה 1 רעננה

שם היישוב

שם הרשות

רעננה

טלפון

09-7454687

פקס