שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תחבורת חיפה – חטיבת גולני 44 חיפה 33086

מספר תחנה במנהל

2339

שם התחנה

תחבורת חיפה

חברה

סונול

מיקום

חטיבת גולני 44 חיפה 33086

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

פקס