שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק תדלוק אדם פקיעין – כביש 864 פקיעין

מספר תחנה במנהל

2663

שם התחנה

תדלוק אדם פקיעין

חברה

אחר עצמאי

מיקום

כביש 864 פקיעין

שם היישוב

שם הרשות

פקיעין

טלפון

050-6474831

פקס