שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שפרעם צומת – בכניסה לשפרעם כביש אחיהוד 20200

מספר תחנה במנהל

2338

שם התחנה

שפרעם צומת

חברה

סונול

מיקום

בכניסה לשפרעם כביש אחיהוד 20200

שם היישוב

שם הרשות

שפרעם

טלפון

פקס