שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שפרעם דרום – בכניסה לשפרעם

מספר תחנה במנהל

2069

שם התחנה

שפרעם דרום

חברה

פז

מיקום

בכניסה לשפרעם

שם היישוב

שם הרשות

שפרעם

טלפון

04-9860066

פקס