שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שפע אנרגיה – כביש 444 טייבה

מספר תחנה במנהל

2644

שם התחנה

שפע אנרגיה

חברה

אחר עצמאי

מיקום

כביש 444 טייבה

שם היישוב

טייבה

שם הרשות

טייבה

טלפון

09-7996655

פקס