שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שער העליה – כביש חיפה ת"א, יציאה מחיפה, ת"ד 3040 חיפה

מספר תחנה במנהל

2337

שם התחנה

שער העליה

חברה

סונול

מיקום

כביש חיפה ת"א, יציאה מחיפה, ת"ד 3040 חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

פקס