שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שער הגליל – צומת יבור- כאבול

מספר תחנה במנהל

2251

שם התחנה

שער הגליל

חברה

אחר עצמאי

מיקום

צומת יבור- כאבול

שם היישוב

שם הרשות

כבול

טלפון

04-8490443

פקס