שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שנקר – שנקר 8 פתח תקווה

מספר תחנה במנהל

2838

שם התחנה

שנקר

חברה

דלק

מיקום

שנקר 8 פתח תקווה

שם היישוב

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

052-3050954

פקס