שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שיבולים – מושב שיבולים

מספר תחנה במנהל

2896

שם התחנה

שיבולים

חברה

אחר עצמאי

מיקום

מושב שיבולים

שם היישוב

שם הרשות

שדות נגב

טלפון

09-8666838

פקס