שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שיאונה – הירקונים 110 פתח תקווה, בכניסה לכפר הבטיסטים

מספר תחנה במנהל

1718

שם התחנה

שיאונה

חברה

פז

מיקום

הירקונים 110 פתח תקווה, בכניסה לכפר הבטיסטים

שם היישוב

פתח תקווה

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

03-9343029

פקס