שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שותפות תחנת דלק חן נחשון – רח' נחשון 32 פתח תקווה

מספר תחנה במנהל

2961

שם התחנה

שותפות תחנת דלק חן נחשון

חברה

אחר עצמאי

מיקום

רח' נחשון 32 פתח תקווה

שם היישוב

פתח תקווה

שם הרשות

פתח תקווה

טלפון

052-4303335

פקס