שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שוק סיטונאי – כביש 44 מול מושב ניר צבי

מספר תחנה במנהל

2788

שם התחנה

שוק סיטונאי

חברה

דלק

מיקום

כביש 44 מול מושב ניר צבי

שם היישוב

שם הרשות

באר יעקב

טלפון

052-5608245

פקס