שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שדרות – אזור התעשייה שדרות

מספר תחנה במנהל

2047

שם התחנה

שדרות

חברה

פז

מיקום

אזור התעשייה שדרות

שם היישוב

שדרות

שם הרשות

שדרות

טלפון

08-6898922

פקס