שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שדי תרומות – שדי תרומות 10, כ-5 ק"מ ביציאה מבית שאן לכיוון הבקעה

מספר תחנה במנהל

2335

שם התחנה

שדי תרומות

חברה

סונול

מיקום

שדי תרומות 10, כ-5 ק"מ ביציאה מבית שאן לכיוון הבקעה

שם היישוב

שם הרשות

בית שאן

טלפון

פקס