שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק שדה עמודים – שדה עמודים, כניסה לעילבון

מספר תחנה במנהל

2334

שם התחנה

שדה עמודים

חברה

סונול

מיקום

שדה עמודים, כניסה לעילבון

שם היישוב

שם הרשות

הגליל התחתון

טלפון

פקס