שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק רמת ישי – אזור התעשיה רמת ישי

מספר תחנה במנהל

2333

שם התחנה

רמת ישי

חברה

סונול

מיקום

אזור התעשיה רמת ישי

שם היישוב

שם הרשות

רמת ישי

טלפון

פקס