שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק רמת חובב – כביש באר שבע משאבי שדה (40)

מספר תחנה במנהל

1604

שם התחנה

רמת חובב

חברה

פז

מיקום

כביש באר שבע משאבי שדה (40)

שם היישוב

רמת חובב

שם הרשות

רמת חובב

טלפון

08-6572266 050-8529098

פקס