שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק רמת אשכול – רח' פארן 5 ירושלים

מספר תחנה במנהל

1717

שם התחנה

רמת אשכול

חברה

פז

מיקום

רח' פארן 5 ירושלים

שם היישוב

ירושלים

שם הרשות

ירושלים

טלפון

050-6342453

פקס