שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק רמת אביב – תל אביב, דרך נמיר 170

מספר תחנה במנהל

950

שם התחנה

רמת אביב

חברה

דלק

מיקום

תל אביב, דרך נמיר 170

שם היישוב

שם הרשות

תל אביב יפו

טלפון

03-6994214

פקס