שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק רמלה קטנה – הרצל 89 רמלה

מספר תחנה במנהל

2299

שם התחנה

רמלה קטנה

חברה

פז

מיקום

הרצל 89 רמלה

שם היישוב

רמלה

שם הרשות

רמלה

טלפון

08-9234352

פקס