שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק רמה – ז'בוטינסקי 67 ר"ג

מספר תחנה במנהל

1947

שם התחנה

רמה

חברה

דלק

מיקום

ז'בוטינסקי 67 ר"ג

שם היישוב

שם הרשות

רמת גן

טלפון

03-7515182

פקס