שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק רם – דרך בר יהודה 34 חיפה

מספר תחנה במנהל

1946

שם התחנה

רם

חברה

אחר עצמאי

מיקום

דרך בר יהודה 34 חיפה

שם היישוב

שם הרשות

חיפה

טלפון

04-8673738

פקס