שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק רחובות דרך יבנה – דרך יבנה רחובות

מספר תחנה במנהל

2511

שם התחנה

רחובות דרך יבנה

חברה

סונול

מיקום

דרך יבנה רחובות

שם היישוב

שם הרשות

רחובות

טלפון

פקס