שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק ראס אלעמוד – דרך יריחו 96 ירושלים

מספר תחנה במנהל

3008

שם התחנה

ראס אלעמוד

חברה

אחר עצמאי

מיקום

דרך יריחו 96 ירושלים

שם היישוב

ירושלים

שם הרשות

ירושלים

טלפון

02-99668585

פקס