שימו לב: המידע המופיע באתר זה נלקח ממאגרי המידע הממשלתיים המפורסמים באינטרנט בפומבי וללא תשלום.
אין להסתמך על המידע המופיע פה ובכל מקרה יש לבדוק את מהימנות ורלוונטיות המידע באתר מאגרי המידע הממשלתיים.
המידע המפורסם באתר מוגש כשירות לציבור ואינו מהווה ראיה לנכונותו.
המידע כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת.
השימוש במידע זה הינו על אחריות המשתמש בלבד.

תחנת דלק קרית שרת – האורגים 6 חולון

מספר תחנה במנהל

2370

שם התחנה

קרית שרת

חברה

פז

מיקום

האורגים 6 חולון

שם היישוב

חולון

שם הרשות

חולון

טלפון

03-5500143

פקס